Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Privacy Verklaring

Privacy verklaring Suver Thús

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 juni 2022

Persoonsgegevens verwerken wij alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming en andere privacywetgeving.

Onze website www.suverthus.nl wordt beheerd door Suver Thús. Via deze website worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens door ons verwerkt. Deze worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

Contactgegevens

 

 

Suver Thús is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we via www.suverthus.nl allemaal doen met informatie die we over U te weten komen. Wij raden U aan deze zorgvuldig te lezen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

Als U vragen heeft, of wilt weten wat we precies van U bijhouden, neem dan contact op met ons.

Verzamelen van gegevens

Contactformulier

Wanneer U op de website ons contactformulier invult of andere aanvragen doet voor een van onze diensten, vragen wij U om gegevens in te vullen of te verstrekken. In dat geval verwerken wij alleen de gegevens die U aan ons verstrekt via het formulier:

Hiernaast bevat Uw vraag mogelijk persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens om Uw vraag of verzoek te kunnen afhandelen. Wij gebruiken bovenstaande persoonsgegevens op basis van Uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat U tevreden bent met onze reactie en drie maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Nieuwsbrief

Op onze website kunt U zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. Op die manier blijft U op de hoogte van nieuws over ons bedrijf, aanbiedingen en belangrijke informatie. Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

Wij verwerken Uw persoonsgegevens voor het versturen van onze nieuwsbrief op basis van Uw toestemming. Wij bewaren de informatie totdat U zich afmeldt voor onze nieuwsbrief. U kunt zich op elk moment afmelden voor onze nieuwsbief. Iedere e-mail bevat namelijk een link waarmee U zich kunt afmelden.

Klanten

Bent u klant van ons of zijn wij in onderhandelingsfase dan verwerken wij de volgende (persoons)gegevens:

Voor de gemeente Sudwest Fryslân vragen wij deze gegevens bij de aanvraag. Bij overige gemeenten ontvangen wij middels de beschikking de gegevens van de gemeente. De gegevens worden opgeslagen in Recare. Met Recare hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Wij gebruiken bovenstaande persoonsgegevens op basis van je toestemming en/ of op basis van de uitvoering van de overeenkomst. Wij bewaren deze informatie zolang wij dit wettelijk verplicht zijn. Informatie waarvoor geen wettelijke bewaarplicht geldt bewaren wij tot 1 jaar na uitvoering van de overeenkomst.

Het delen van Uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op de servers van derden op Tier 3 datacenter van The Datacenter Group in Amsterdam. Uw gegevens worden verwerkt in Nederland. Er worden back-ups gemaakt in het datacenter in Amsterdam en op een andere locatie in Nederland.

Uw gegevens kunnen door Facebook ook worden doorgegeven naar de Verenigde Staten. Het privacy beleid van Facebook kunt U op hun website bekijken.

Uw gegevens worden ook opgeslagen in een CRM van een derde partij dat wij van hen gebruiken. Uw gegevens worden doorgegeven naar servers die in de Verenigde Staten staan. Het privacy beleid van Hubspot kunt U op hun website bekijken.

Wij gebruiken een boekhoudsysteem van een derde partij. Dit is systeem staat op een lokale computer. De back-ups worden beveiligd gesynchroniseerd via het internet naar een andere locatie in Nederland.

Uw gegevens staan ook in voorstellen, een programma van eisen en een plan van aanpak die wij maken. Deze documenten worden intern voor productie doeleinden gedeeld onder ons personeel.

Beveiliging, Cookies & persoonsgegevens

Wij maken voor onze website gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij U door naar onze cookieverklaring.”

Beveiliging

Om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen hebben wij passende technische maatregelen genomen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two-factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Social media
We willen het voor U graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de inhoud van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.

Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen U alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen met U te delen:

Links op de website
Op onze website zult U links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat U naar een andere website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met Uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden U aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Rechten betrokkenen

Inzage en wijzigen van Uw gegevens

U hebt altijd het recht Uw toestemming voor het verwerken van Uw gegevens in te trekken. Na het intrekken van Uw toestemming, verwijderen wij Uw persoonsgegevens. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van Uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U heeft ook recht op inzage in Uw persoonsgegevens en het recht om Uw persoonsgegevens te rectificeren. Als U wil weten welke persoonsgegevens wij van U verwerken, dan kunt U een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten Uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt U ons schriftelijk verzoeken om Uw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heeft U een recht op het wissen van Uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft U recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van Uw gegevens wanneer wij Uw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming of uitvoering van de overeenkomst. Ook hiervoor kunt U een schriftelijk verzoek doen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via het op de website genoemde e-mailadres.

Klacht indienen
Wanneer U niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van Uw persoonsgegevens, heeft U het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.