Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Iedereen moet prettig thuis kunnen blijven wonen ondanks bijvoorbeeld een hoge leeftijd, lichamelijke of geestelijke beperkingen. En iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving. Soms is daar hulp bij nodig. Als u die hulp niet zelf kunt regelen of organiseren kunt u een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om huishoudelijke ondersteuning vanuit de WMO aan te vragen.

Doel

Het doel van de huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is het zorgen voor een schoon en leefbaar huis. Hierbij staat schoon voor: een basishygiëne borgen, waarbij vervuiling van het huis en gezondheidsrisico’s worden voorkomen. Leefbaar staat voor het gebruik kunnen maken van elementaire woonruimten (woonkamer, keuken, toilet, badkamer, gang/trap en gebruikte slaapkamers).

Eigen mogelijkheden

Als u hulp bij de huishouding nodig heeft, probeer dan eerst zelf een oplossing te vinden. Vraag bijvoorbeeld familie, vrienden of buren. De Wmo is slechts een vangnet en zal pas worden ingezet als er geen andere mogelijkheden meer zijn. U zult dus altijd eerst alle mogelijkheden moeten onderzoeken om hulp te krijgen voordat u een beroep kunt doen op ondersteuning vanuit de Wmo.

Hulp die u zelf kunt organiseren is bijvoorbeeld hulp door uw (volwassen) kinderen, buren en vrienden. Ook slimme apparaten kunnen helpen om het huishouden lange tijd zelfstandig te blijven doen. Het zelf kunnen doen van het huishouden noemen wij “zelfredzaam”. Als u zelfredzaam bent kunt u geen beroep doen op de Wmo.

Als het niet mogelijk is om samen met uw netwerk, particuliere hulp en/of apparaten zelfredzaam het huishouden uit te voeren, dan is een melding Huishoudelijke ondersteuning wellicht een mogelijkheid.

Huisgenoten: gebruikelijke hulp

Gebruikelijke hulp is de hulp die gezinsleden normaal gesproken aan elkaar geven. In een normaal huishouden zijn de huishoudelijke taken gedeeld. Bij een aanvraag voor huishoudelijke ondersteuning zal er daarom eerst gekeken worden of er mensen bij u in huis wonen (bijv. uw partner of volwassen kinderen) die het huishoudelijke werk kunnen overnemen. Als dat zo is, dan krijgt u geen huishoudelijke hulp via de gemeente.

Hoe doe ik een melding bij de Wmo?

De Wmo melding Huishoudelijke ondersteuning is er voor iedereen met een lichamelijke beperking, verstandelijke beperking en/of geestelijke problemen waardoor er problemen zijn op het gebied van wonen en zorg.

Suver Thús werkt voor diverse gemeentes en per gemeente kan de aanvraagroute verschillen. Om deze reden willen we graag weten in welke gemeente u woont. Vervolgens ziet u hoe u voor uw gemeente de melding kunt doen.

Stap 1: Aanvraag huishoudelijk hulp bij Suver Thus

Wmo vraagt u aan bij de gemeente. Klik hieronder op de betreffende gemeente en volg de instructies voor uw Wmo-aanvraag:

Gemeente De Fryske Marren

Gemeente Waadhoeke

Gemeente Heerenveen

Gemeente Tytsjerksteradiel

Gemeente Harlingen

Stap 2: Een gesprek met een wijkteam

Niet lang na uw aanvraag neemt de gemeente contact op voor een afspraak met een medewerker van het gebiedsteam, ook wel wijkteam genoemd. Deze afspraak kan bij u thuis plaatsvinden, maar ook op het kantoor van het gebiedsteam. Heeft u een mantelzorger, dan wordt deze meestal ook uitgenodigd voor het gesprek. Samen bespreken jullie uw situatie en de mogelijke oplossingen.

Stap 3: U krijgt wel of geen beschikking

Dan hoort u of uw Wmo-aanvraag voor huishoudelijke hulp wordt goedgekeurd of afgekeurd. Is uw aanvraag geaccepteerd, dan ontvangt u een beschikking en kunt u aangeven huishoudelijke hulp te willen ontvangen van Suver Thús.

Let u op:
In de gemeenten Súdwest Fryslân en Waadhoeke ontvangt u een beschikking waarin staat op hoeveel uur thuishulp u per week recht heeft. In de gemeente De Fryske Marren krijgt u een beschikking waarin geen uren genoemd staan. In dat geval gaan wij met u in gesprek over wat er precies nodig is en hoeveel uur hulp daarbij hoort.

Stap 4: Intakegesprek met Suver Thús

Als duidelijk is hoeveel uur thuishulp u kunt krijgen, dan komt een medewerker van ons langs om nader kennis met u te maken en uitleg te geven. Samen bespreekt u welke huishoudelijke taken het belangrijkst zijn en welke extra zijn. Die extra taken kan de thuishulp oppakken als er tijd over is. Onze medewerker stelt n.a.v. het gesprek en de situatie bij u thuis een gedegen werkplan op. Met dit werkplan weet uw toekomstige hulp wat er bij u moet gebeuren.

Stap 5: Onze thuishulp gaat van start!

Wilt u huishoudelijke hulp aanvragen? Dat kan via het contactformulier. Hierop geeft u aan welke problemen er zijn in de woning of in het dagelijkse leven. Een medewerker van Suver Thús neemt dan binnen 5 werkdagen contact met u op. Indien er een huisbezoek nodig is zal hij of zij gelijk een afspraak. Het huisbezoek vind bij u thuis plaats. U bespreekt samen uw leefsituatie en welke mogelijkheden er zijn voor hulp.

Heeft u een mantelzorger of iemand die u veel helpt bij de dagelijkse zaken? Nodig diegene ook uit voor het huisbezoek.

Als alles geregeld is, gaan we voor u aan de slag. De definitieve aanvraag dienen wij in bij de gemeente en binnen uiterlijk 8 weken weten we dan of we hulp bij u kunnen inzetten. Is er advies nodig van een ander bedrijf? Dan duurt het soms wat langer. Hierover zullen we u dan uiteraard informeren.

Kosten

Wij rekenen geen kosten voor het intakegesprek. Wel rekent de overheid een eigen bijdrage, ook wel abonnementsbijdrage voor de hulp bij de huishouding. Voor 2021 geldt een maximale eigen bijdrage van € 19 per maand. Deze bijdrage brengen wij niet in rekening, dit wordt gedaan door het Centraal Administratiekantoor (CAK) Voor vragen over deze eigen bijdrage kunt u terecht bij het CAK, op hun site vind u meer informatie CAK – Ondersteuning vanuit de Wmo (hetcak.nl)