Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Praktische begeleiding van Suver Thus

Vanaf 2023 biedt Suver Thús Praktische Begeleiding aan in de gemeente Sudwest Fryslân. De ondersteuning is voor inwoners waarbij het op meerdere vlakken in de thuissituatie niet goed loopt. Dit kan komen door bijvoorbeeld een aandoening of beperking. Om u weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen redden kan de praktisch begeleider van Suver Thús u hier bij ondersteunen. U kunt hierbij denken aan ondersteuning op de volgende gebieden:

  • Het zelfstandig kunnen uitvoeren van de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)
  • Het structureren van de dag en week
  • Het vinden en behouden van een dag invulling, bijvoorbeeld dagbesteding
  • Administratie/ financiën
  • Sociaal netwerk
  • Op orde brengen en houden van het huishouden
  • Lichamelijke en geestelijke gezondheid

De praktische begeleiders stimuleren hierbij de eigen mogelijkheden en de zelfredzaamheid van de client. Ze zoeken bijvoorbeeld indien nodig samen met de client naar een passende dagbesteding en zorgen voor overzicht en structuur. Zaken als bijvoorbeeld de post en welke actie daarop nodig is, worden opgepakt en er wordt gekeken naar voorliggende voorzieningen die in de toekomst bruikbaar kunnen zijn. Alles met als doel dat de client op afzienbare termijn weer zonder onze hulp verder kan.

Onze praktische begeleiders staan dicht bij hun client. Zij hebben stuk voor stuk jarenlange ervaring met zeer diverse clientsituaties en weten waar het mis kan gaan in het dagelijkse leven. Onze begeleiders kunnen daarmee steunen op jarenlange praktijkervaring. Dit vanuit onze overtuiging dat levenservaring voor een goede begeleider belangrijk is. Overigens zijn onze begeleiders natuurlijk ook goed getraind en opgeleid om deze belangrijke baan op de juiste resultaatgerichte wijze uit te voeren.

Hulp aanvragen?

Heeft u ondersteuning nodig in uw thuissituatie? Dan kunt u contact opnemen met het gebiedsteam in uw regio. Zij zullen met u bepalen of praktische begeleiding voor u de juiste oplossing is. Zo ja, dan zal daarna een van onze praktisch begeleiders zich spoedig bij u melden.

Contact