Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK
Terug naar ons blog

Alles wat je moet weten over WMO huishoudelijke hulp

Gepubliceerd op:

Wanneer mensen door beperkingen of ouderdom moeite hebben met het uitvoeren van dagelijkse huishoudelijke taken, kan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) huishoudelijke hulp bieden. De WMO regelt de ondersteuning vanuit de gemeente aan mensen die hulp nodig hebben om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. In dit artikel ontdek je alles wat je moet weten over WMO huishoudelijke hulp.

Wat is huishoudelijke hulp?

Huishoudelijke hulp omvat verschillende taken die kunnen variëren van schoonmaken en opruimen tot het verzorgen van de was en boodschappen doen. Het doel is om mensen te ondersteunen die niet in staat zijn om deze taken zelfstandig uit te voeren. Huishoudelijke hulp valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente en wordt geregeld door de WMO.

Voor wie is huishoudelijke hulp bedoeld?

Huishoudelijke hulp via de WMO is bedoeld voor mensen met een beperking, ouderen of mensen die om andere redenen niet in staat zijn om de huishoudelijke taken zelf uit te voeren. De gemeente beoordeelt aan de hand van een indicatiestelling of iemand recht heeft op huishoudelijke hulp. Hierbij wordt gekeken naar de persoonlijke situatie en de mate waarin iemand beperkt is in het uitvoeren van huishoudelijke taken.

Hoe wordt WMO, huishoudelijke hulp geregeld?

Wanneer iemand behoefte heeft aan huishoudelijke hulp, kan deze persoon contact opnemen met de gemeente. De gemeente zal vervolgens een keukentafelgesprek plannen om de behoeften en mogelijkheden te bespreken. Op basis hiervan wordt een indicatie gesteld en wordt bepaald welke vorm van huishoudelijke hulp het meest geschikt is. Dit kan variëren van een indicatie voor een schoonmaakbedrijf tot een persoonlijke ondersteuner.

Eigen bijdrage en kosten

De eigen bijdrage voor WMO huishoudelijke hulp kan variëren en is afhankelijk van het inkomen en vermogen van de persoon in kwestie. Vanaf 2020 vereist de meeste Wmo-hulp een eigen bijdrage van € 19,00 per maand. Gemeenten kunnen wel een lagere eigen bijdrage vaststellen. Bijvoorbeeld voor huishoudens met een minimuminkomen.

Kwaliteit en toezicht

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de geleverde huishoudelijke hulp voldoet aan bepaalde normen. Zo moet de hulpverlener betrouwbaar en deskundig zijn en de taken op een professionele en respectvolle manier uitvoeren. De gemeente houdt toezicht op de kwaliteit van de hulp en kan indien nodig maatregelen nemen om de kwaliteit te waarborgen.

Veranderingen in de WMO 2015

Sinds de invoering van de WMO 2015 zijn er enkele veranderingen doorgevoerd met betrekking tot huishoudelijke hulp. Zo is de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp voor mensen met een midden- en hoger inkomen inkomensafhankelijk geworden. Daarnaast hebben gemeenten meer vrijheid gekregen om de manier waarop ze huishoudelijke hulp organiseren vorm te geven. Dit kan betekenen dat gemeenten verschillende aanbieders inschakelen of zelf zorg inkopen.

Suver Thús als aanbieder van huishoudelijke hulp

Suver Thús is een professionele organisatie die hoogwaardige huishoudelijke hulp biedt. Ze leveren maatwerkoplossingen die aansluiten bij de persoonlijke wensen en situatie van de cliënt. Met betrouwbare en gekwalificeerde hulpverleners streven ze ernaar om kwalitatieve ondersteuning te bieden, zodat mensen zelfstandig kunnen blijven wonen. Informeer bij je gemeente naar de mogelijkheden van huishoudelijke hulp door Suver Thús. Of neem contact met ons op.

Conclusie

wmo huishoudelijke hulpWMO, huishoudelijke hulp is een belangrijk onderdeel van de ondersteuning die gemeenten bieden aan mensen die niet zelfstandig hun huishoudelijke taken kunnen uitvoeren. Door de WMO 2015 hebben mensen met beperkingen, ouderen en anderen die hulp nodig hebben toegang tot deze vorm van ondersteuning. Het is raadzaam om contact op te nemen met de gemeente om te kijken of je in aanmerking komt voor WMO huishoudelijke hulp en welke mogelijkheden er zijn in jouw specifieke situatie.

Let op: De specifieke informatie over WMO huishoudelijke hulp kan variëren afhankelijk van de gemeente waarin je woont. Het is daarom altijd verstandig om de informatie van jouw gemeente te raadplegen voor de meest actuele en relevante details.