Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK
Terug naar ons blog

Wanneer heb je recht op huishoudelijke hulp?

Gepubliceerd op:

Wanneer heb je recht op huishoudelijke hulp?Huishoudelijke hulp kan worden ingezet om mensen te ondersteunen bij het uitvoeren van huishoudelijke taken, zoals schoonmaken, wassen en strijken. Wanneer heb je recht op huishoudelijke hulp? Er zijn verschillende situaties waarin iemand recht kan hebben op huishoudelijke hulp. Hieronder vind je een aantal van deze situaties:

  1. Ziekte of beperking: Mensen met een ziekte of beperking die hen belemmert om huishoudelijke taken uit te voeren, hebben recht op huishoudelijke hulp. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, of bij mensen die herstellen van een operatie.
  2. Mantelzorg: Mensen die mantelzorg verlenen aan een naaste met een ziekte of beperking, kunnen overbelast raken. In dat geval kan er huishoudelijke hulp worden ingezet om de mantelzorger te ontlasten.
  3. Leeftijd: Ouderen die niet meer in staat zijn om huishoudelijke taken uit te voeren, hebben recht op huishoudelijke hulp. Dit geldt voor ouderen die zelfstandig wonen, maar ook voor ouderen die in een verzorgingstehuis of verpleeghuis verblijven.
  4. Sociale omstandigheden: Mensen die door sociale omstandigheden, zoals armoede, geen huishoudelijke hulp kunnen betalen, kunnen in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp vanuit de gemeente.
  5. Psychische problemen: Mensen met psychische problemen, zoals depressie of angststoornissen, kunnen moeite hebben om huishoudelijke taken uit te voeren. In dat geval kan er huishoudelijke hulp worden ingezet om hen te ondersteunen.

Wanneer je recht hebt op huishoudelijke hulp is dus bij ziekte of beperking, mantelzorg, psychische problemen, als je op leeftijd bent of als je door sociale omstandigheden geen huishoudelijke hulp kunnen betalen. Het is belangrijk om te realiseren dat de toekenning van huishoudelijke hulp afhankelijk is van de specifieke situatie en dat de criteria per gemeente kunnen verschillen. Mensen kunnen daarom het beste contact opnemen met hun gemeente om te informeren naar de mogelijkheden voor huishoudelijke hulp.